Grote Pinksterviswedstrijd HSV Groot-Rotterdam op 10-6-2019 in de Rottemeren

In vervolg op de zeer geslaagde Pinksterviswedstrijd van vorig jaar, organiseren wij met veel plezier dit jaar opnieuw een grote viswedstrijd in onze Rottemeren. Dankzij  het enthousiasme van het bestuur en de leden van HSV Groot-Rottrerdam kunnen we het aantal deelnemers dit jaar uitbreiden tot maximaal 50 personen.  

Het parcours zal worden uitgezet vanaf de Molenviergang  tot aan de Pekhuisbrug in Zevenhuizen, en het wordt verdeeld in 5 sectoren met 10 nummers.

A en B sector: Molenviergang. Beide sectoren hebben 10 nummers waarbij alleen in sector A er 5 nummers geen steiger hebben maar een ruime gemaaide visplek. Deze 20 nummers zijn te bereiken via loopbruggetjes bij de molen en van uit het midden. Hier zijn voldoende parkeerplaatsen op loopafstand aanwezig.                                                   Deze sectoren zijn te bereiken via Molenviergang 2761 BK Zevenhuizen

C sector: Roerdomp

Deze sector is gelegen achter het cafe-restaurant de Roerdomp adres Tweemanspolder 12, 2761ED Zevenhuizen. Op iedere grote steiger zetten wij 3 nummers uit en deze wordt aangevuld met een nummer op een ruime gemaaide visplek. In deze sector is de loopafstand ca 100 resp. 200 meter vanaf de parkeerplaats.                                                Deze sector te bereiken via Tweemanspolder Zevenhuizen.

D en E sector: Balkengat

Hier worden in beide sectoren 10 nummers uitgezet en alle visplaatsen zijn op steiger zodat er in deze sector niet gemaaid hoeft te worden. De nummers zijn gelegen tussen Jachthaven De Rottemeren tot aan de blauwe Pekhuisbrug.                                                Deze sectoren zijn te bereiken via Middelweg-Rottekade Zevenhuizen.

  • Inschrijfgeld:  10 Euro per persoon
  • Inschrijving  tot 1 juni 2019 per email aan: debleiberg@groot-rotterdam.nl                                  met vermelding van uw naam en voorletter en uw Groot-Rotterdam vispas nummer. Tegelijk met uw inschrijving per e-mail dient u het inschijfgeld van 10 Euro over te maken op rekeningnr.: NL10 RABO 0328 5707 88

t.n.v. A. van Erk met vermelding Pinksterviswedstrijd.

Na ontvangst van het inschrijfgeld ontvangt  u per e-mail een bevestiging met het wedstrijd reglement.  

  • De loting is om 6.30 en de wedstrijd begint om 08.00 en eindigt om 13.00 uur.

De loting vindt plaats op de parkeerplaats van Restaurant La Baraque,

Zuidplasweg 12-14, 2761 JL Zevenhuizen.

  • Voor elke sector zijn er 4 prijzen te winnen in de vorm van waardebonnen, plus voor de over-all winnaar een extra prijs van 50 Euro. 

De prijsuitreiking, onder het genot van een drankje en hapje, waar wij overigens alle deelnemers verwachten, direct na de wedstrijd in het Restaurant La Baraque Zuidplas weg 12-14 in Zevenhuizen.

Wanneer de vangsten weer net zo fantastisch zijn als verleden jaar, dan wordt het weer een onvergetelijke dag. Wacht niet  te lang met uw inschrijving, want wie het eerst komt, het eerst maalt, en vol is vol. 

Namens het organiserend comite,  Hans Speulman.