Viswater

Het Distripark

Het Distripark is een bedrijventerrein gelegen in de buurt van Rhoon ten zuiden van de A15. Het water bestaat uit enkele grote vijvers, met elkaar verbonden door een sloot. De breedte van het water varieert van enkele meters tot 40 meter, en de lengte bedraagt ongeveer 1,4 kilometer. De waterhuishoudkundigefunctie is hoofdwatergang. De waterkwaliteit is redelijk te noemen. Het water is troebel, en er komen nauwelijks tot geen waterplanten voor. In de zomerperiode vindt regelmatig algenbloei plaats en de gehalten aan nutriënten overschrijden de MTR normen. De wateren van het Distripark zijn het best te typeren als een water van het brasem-snoekbaars viswatertype. Door de sportvisserij wordt met name gevist op witvis, snoek en karper. Er is geen beroepsvisserij in de wateren van het Distripark.

SAM_0134
Distripark

Het Bos Valckenstein

Ten noorden van Portugaal en Rhoon is Bos Valckenstein gerealiseerd. De wateren in het bos bestaan uit kleine plassen en sloten. De meeste wateren zijn op elkaar aangesloten. Het water in Bos Valckenstein is redelijk helder en heeft een matige bedekking aan waterplanten. In de huidige situatie kunnen de kleine plassen en de wat grotere sloten het best getypeerd worden als wateren van het blankvoorn-brasem viswatertype. De kleine sloten vallen onder het snoekblankvoorn viswatertype. Door de sportvisserij worden alle visserijtypen, behalve de snoekbaarsvisserij, op de wateren van Bos Valckenstein beoefend. Er is geen beroepsvisserij aanwezig op de wateren.

Bos Valckenstein
Bos Valckenstein