Vrij water

Kanaal door Voorne

Het Kanaal door Voorne loopt evenwijdig langs de weg naar Hellevoetsluis. Wanneer je langs het kanaal rijdt valt hierbij meteen de natuurlijke rietoevers aan beide zijden van het kanaal op.
Aan de zijde waar je mag vissen zijn vissteigers geplaatst; zo’n 150 in totaal.
De wedstrijden worden gehouden vanaf deze steigers

De diepte in het kanaal is onder de kant twee tot ongeveer zes meter op een afstand van twaalf meter uit de kant.
Het water is zeer goed te bevissen met zowel de vaste-, match- en feederhengel. De moeilijkheid van het water is dat je letterlijk zult moeten zoeken naar de vis. Zowel met de vaste stok op 12 meter als met de feederhengel tegen de overkant kunnen goede resultaten worden geboekt. Zelfs met een kort stokje onder de kant wil het vaak lukken.

Het visbestand bestaat voornamelijk uit brasem tussen de 1 a 2 kg en mooie blankvoorn.
Bij neerslag kan het Kanaal door Voorne stromen.
Dobbers van drie gram en korven van 30 gram zijn dan ook geen uitzondering meer.

Over het te gebruiken voer kan je van alles vertellen. Uitgangspunt is dat je voor het Kanaal door Voorne je voer pas geheel klaar kan maken als je aan de waterkant staat.

Je auto kun je pal achter je parkeren. Hou er wel rekening mee dat alle wielen van de verharde weg af moeten. De busbaan dient volledig vrij gehouden te worden.

Kanaal door Voorne
Kanaal door Voorne (bron: einfachstippen.de)

Spui

Het visparcours wordt meestal uitgezet links van de veerpont tussen Spijkenisse en Nw Beijerland en de overige vakken rechts van deze pont als laatste is er meestal ook een vak ter hoogte van Zuidland.

Het spui is erg grillig om te bevissen. Op dit water komt de ontwikkeling naar zwaardere hengels, grotere molens en zware korven tot zijn recht. Dit komt omdat Het Spui behoorlijk hard kan stromen.
Het vissen met de feeder een een korf met een loodgewicht van 120 gr zijn eerder regel dan uitzondering. Dit neemt niet weg dat er op sommige plaatsen, met name in de bochten, zeker aanzienlijk lichter gevist kan worden.

Het Spui is met zijn stenen/blokken kanten een goed viswater, maar als je pech hebt kan het individueel een rampwater zijn.
Houdt rekening met de aanwezigheid van richels, planten, mosselbanken en de stroming.

Het visbestand bestaat uit grote sterke brasem met een gewicht tot 3 kg. Verder zijn blankvoorns en windes met een gewicht van 1 1/2 kg een normaal verschijnsel.

Je auto kan langs de Spuidijk worden geparkeerd en dan is het enkel een kwestie van de dijk over en vissen.

Spui
Spui

Voedingskanaal

De volledige benaming van het kanaal is Scheepvaart- en Voedingskanaal.
In de omgeving wordt het ook wel het grindkanaal genoemd. Dit kanaal is bij de wedstrijdvissers bekend van o.a. de individuele Nederlandse Kampioenschappen.

Het Scheepvaart- en Voedingskanaal loopt evenwijdig aan het Hartelkanaal, vanaf de Oude Maas, met een sluis gesloten, ( Spijkenisse) onder de Hartelbrug door langs Geervliet, Heenvliet, Zwartewaal en gaat over met een open verbinding in het Brielse Meer.

Om er te vissen kan je je auto met de wielen van de weg af volledig in de berm parkeren. Het hek is gemakkelijk met diverse overstapjes te nemen en achter de dijk is het Voedingskanaal.
Wanneer je naar de waterkant loopt om je spullen neer te zetten dan begrijp je ook waar de naam “Grindkanaal” vandaan komt. Vervolgens vissen maar.

Om het kanaal te bevissen komt er tegenwoordig wel het een en ander om de hoek kijken. De vis laat zich, uiteraard op sommige plekken na, niet gemakkelijk vangen.
Dit komt omdat het grotendeels ontbreekt aan natuurlijke oeverbegroeiing en je letterlijk op het grind zit te vissen.
De vis is te vangen op zowel 12 meter uit de kant als met de Match op een afstand van ongeveer 8 meter van de overkant. Voorts is er met het korte stokje onder de kant wel een klein visje te vangen.

De diepte van het Kanaal is onder de kant 1.50 m en in de midden ongeveer 4,50 m. Het kanaal staat overwegend stil alleen bij het schutten van pleziervaart kan deze licht stromen.
Helaas lijkt het erop dat door het veranderen van het inlaten van water gaat (dit gebeurde vroeger vanuit de Oude Maas tegenwoordig via het Spui/Haringvliet – Kanaal door Voorne – Brielse Maas) de vis niet echt meer richting Spijkenisse trekt. Hierdoor wordt er veel vis gevangen in de omgeving van Zwartewaal / Heenvliet en ook nog bij het verdeelstation voor elektriciteit.
Bij het N.K. was dit het eerste vak en het laatste vak. De overige vakken gaven minder vis.
In 1999 is hier ook het N.K. individueel gehouden en de algeheel winnaar had toen 8410 gram. Van de in het totaal 232 vissers waren er toen 139 met vis en hiervan waren er 55 vissers met een gewicht van boven de 1000 gram.
De vis die men in dit water kan vangen is brasem, blankvoorn,kolblei, bliek en kleine baars.
Uiteraard zijn we nu zes jaar later en is er weer van alles mogelijk, deze mogelijkheden kunnen wij alleen maar weer ondervinden door ons te plaatsen.

Voedingskanaal
Voedingskanaal

Brielse Maas

De Brielse Maas is gelegen achter de vestingstad Brielle. Er wordt gevist op de locaties “Wijde Slik”, “Brielse Brug”, “Molenhaven” en “Kogeloven / Hondenkennel”.  Ook op de Brielse Maas moet je een keuze maken hoe en waar de te vangen is. De ene keer wordt er veel blankvoorn gevangen op de vaste stok; de andere keer dient er met de feeder op brasem gevist te worden. Gelet op de breedte van de Brielse Maas moet er, als de feeder gekozen wordt, een keuze gemaakt te worden of je ver uit de kant vist of niet.

Op de locaties Brielse Brug en Molenhaven kun je op sommige stukken een aardig stukje waden. Dit kan uiteraard alleen als het wordt toegestaan. Gelet op de diepte is dit op de overige twee locaties niet aan te bevelen. Op vaste hengel afstand, 12 meter, is de diepte vijf meter. Verder uit de kant wordt het al snel 6 to 8 meter diep. De keuze die je maakt met de feeder is een voerplek maken op een afstand van 20 of misschien wel op 70 meter.

Het visbestand bestaat uit brasem tussen de 1 en de 2 1/2 kilo tevens is er goed blankvoorn en winde te vangen. Bij slechte vangsten kan de baars ook uitkomst bieden.

Omdat de Brielse Maas regelmatig “doorstroomt” is het water bijzonder helder. Het lijkt erop dat er hierdoor bij helder weer veel voorn te vangen is en bij bewolkt weer veel brasem.

Wat betreft de bereikbaarheid het volgende: indien je de locatie Molenhaven loot moet je er rekening mee houden dat er een behoorlijk stukje gelopen moet worden. Een kar is dan zeker nodig. De overige locaties zijn makkelijker te bereiken.

Bernisse

De Bernisse verbindt het Voedingskanaal met het Spui. Bij tijd en wijle kan het in de Bernisse flink stromen vanwege het in werking treden van het gemaal aan het Spui. Menig sportvisser prefereert, wanneer het stroomt, de stekken bij de brug bij Zuidland. De diepte varieert van pakweg 1 meter diepte kort onder de kant tot ca. 2 meter.

De plaatsen waar veruit het meest wordt gevist is de “landtong” rond het restaurant “De Stompaerd”, en “de Buishoek”. Beide stekken zij goed te bereiken en de loopafstand is niet al te groot. Er zijn in het recreatiegebied ruim voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

In het vroege voorjaar zijn goede brasem vangsten niet zeldzaam. Later in het jaar, wanneer het water de 20 graden Celsius heeft bereikt is er in de Bernisse volop mooie maatvoorn, winde, kolblei en alver te vangen, waar meneer brasem zich ook niet onverschillig laat. In het voorjaar is men aangewezen op de feeder, later in het jaar geeft de vaste stok het beste resultaat, zelfs op 5-6 meter onder de kant.