Wedstrijdregelement senioren

 • Iedere deelnemer dient een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn om zich te laten inschrijven en inleggeld te betalen.
 • Na het loten dient men zich rustig naar de toegewezen plaats te  begeven.
 • Bij viswedstrijden wordt gebruik gemaakt van een vaste hengel, een Winkler-picker of eenFeederhengel. Reservehengels of opzetstukken kunnen worden klaargelegd maar mogen niet met het water in aanraking komen.
 • Het is niet toegestaan om met de feeder te beginnen en daarna te voeren voor de vaste hengel, beginnen met de vaste hengel en over te schakelen naar feeder vissen is wel toegestaan.
 • Het is verboden om met rode maden of aardappelen te voeren.
 • Het is toegestaan om met hennep als haak-aaste vissen.
 • Iedere deelnemer dient op zijn/haar plaats te blijven totdat de vis gewogen is. Daarna dient men zelf de vis levend en zorgvuldig terug te zetten.
 • Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een degelijk nylon leefnet, zodat de vis levend en in goede conditie kan worden  gewogen.
 • Alle vissoorten tellen mee, met uitzondering van aal, snoek en snoekbaars.
 • Bij onweer tijdens wedstrijden wordt het vissen gestaakt, er zal worden afgeblazen. Na het opklaren van het weer zal de resterende tijd worden ingehaald, tenzij de concourscommissie anders beslist.
 • Laat geen papier, afval, blikjes, losse stukken nylon of haken achter op uw visstek.
 • Ieder lid van Hengelsportvereniging ’t Pluimpie dient op de hoogte te zijn van bovengenoemde regels.
 • Bij overtreding van de reglementen tijdens de wedstrijden is de uitspraak van de concourscommissie bindend.
 • Bij meningsverschillen over de wedstrijden beslist de  concourscommissie.
 • Deelnemers die handelen in strijd met dit wedstrijdreglement, kunnen door het bestuur of op voorstel van drie leden/ deelnemers met directe ingang worden geschorst voor verdere deelname aan de wedstrijd.
 • Zware vis als zeelt of karper dient uitsluitendvanaf de plaats die men heeft geloot gedrild te worden. Men mag onder geen beding zijn buurman/vrouw hinderen.
 • Om in aanmerking te komen voor opname in de einduitslag van de diverse competities dient men minimaal 3 wedstrijden te hebben meegedaan. Dit om “competitievervalsing” te voorkomen.
 • Voor de wedstrijden in de jachthaven zijn bij laagste nummers op  beide steigers sleutels beschikbaar van de door de jachthaven beschikbaar gestelde toiletten.
 • Een ieder dient hier gebruik van te maken. Buiten de wedstrijddagen om dient men BUITEN het terrein van de jachthaven een boom te zoeken.